Voordelen

Voordelen

 • Snelle kieming en worteling
 • 96% kieming van het graszaad
 • Gesloten en gezonde grasmat zonder onkruid
 • Grasmat minder gevoelig aan ziektes
 • Productie stijgt
 • € 210 per hectare extra opbrengst
 • Doorzaaien kan op elk moment
 • Ook op weiden waar derogatieregels gelden
 • Lagere kosten dan herinzaai
 • Bestaande grasmat wordt niet vernietigd
 • Er gaat geen snede verloren
 • Gaten worden door goede grassen opgevuld

Vernieuwen van weiden na volledig doodsproeien van de bestaande grasmatHerstellen van weiden

Herstellen van weiden
Herstellen van weiden
Herstellen van weiden